Landsköldpadda som husdjur

Tänk på att sköldpaddor trivs bäst i sina naturliga miljöer, därför måste alla hjälpas åt att bevara de naturliga populationerna. Köp därför endast sköldpaddor som är uppfödda i fångenskap. 

Det är dessutom förbjudet att bedriva ekonomisk handel med viltfångade sköldpaddor. Genom att köpa en sköldpadda uppfödd i fångenskap följer du inte bara lagen, utan du får även ett djur som är friskare och mer anpassad till ett liv i fångenskap. Dessutom låter vi de vilda bestånden leva där de hör hemma. 

Det är säljaren/uppfödaren som söker om erforderliga försäljningstillstånd hos Jordbruksverket, s.k. CITES-intyg. 
Citesintyg ska alltid följa sköldpaddan vid försäljning.
Vissa arter, tex. Rysk stäppsköldpadda, kräver dock inte något försäljningstillstånd.

Innan man får hem sin sköldpadda krävs en del förberedelser. Läs noga de skötselanvisningar som du får av uppfödaren. Förbered både inomhuslåda och utomhushage innan du hämtar din sköldpadda.

För varje art finns specifika skötselråd.
Ger man sköldpaddan de rätta förutsättningarna är det ett mycket trevligt och fascinerande husdjur som du har glädje av i många år, ja faktiskt hela din livstid.

Var inte rädd för att fråga din uppfödare om råd.

Extra information